Friday, July 2, 2010

Kata Penguat ( Bahasa Melayu)

Kata penguat
Kata penguat ialah perkataan yang hadir sebelum atau selepas kata adjektif dengan tujuan untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif.

Terdapat 3 jenis kata penguat:
1. Kata penguat hadapan
2. Kata penguat belakang
3. Kata penguat bebas

Kata penguat hadapan
Kata penguat hadapan ialah perkataan yang hadir sebelum kata adjektif seperti paling, agak dan terlalu.
Contoh penggunaannya dalam ayat:
a. Budak yang kecil itu paling pandai.
b. Rumah orang tua itu agak usang.
c. Tulisannya terlalu kecil.

Kata penguat belakang
Kata penguat belakang ialah perkataan yang hadir selepas kata adjektif seperti sekali, benar dan nian.
Contoh penggunaannya dalam ayat:
a. Anak kecil itu aktif sekali.
b. Cepat benar dia makan.
c. Indah nian pemandangan di tepi pantai itu pada waktu senja.

Kata penguat bebas.
Kata penguat bebas ialah perkataan yang boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif seperti amat, sangat dan sungguh.
Contoh penggunaannya dalam ayat:
a. Hujan yang turun pagi tadi amat lebat.
b. Hujan yang turun pagi tadi lebat amat.
c. Rumah Encik Khair sangat besar.
d. Rumah Encik Khair besar sangat.
e. Baju yang dipakainya sungguh cantik.
f. Baju yang dipakainya cantik sungguh.

Perlu diingat bahawa kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas tidak boleh hadir serentak dalam satu ayat.
Contoh:
a. Budak yang kecil itu paling pandai sekali. (x)
b. Budak yang kecil itu paling pandai/ pandai sekali. (/)
c. Hujan yang turun pagi tadi amat lebat benar. (x)
d. Hujan yang turun pagi tadi amat lebat/ lebat benar (/)

Read more...

Tuesday, June 29, 2010

Selamat Datang...


Segalanya bermula di sini..
Yang menjadi kebanggaan putera dan puteri
Di Kampung Durian Mentangau
Yang mengejar cita-cita mereka
Yang berusaha, tekun, ingin maju dan jaya
Maka lahirlah di sini sebuah institusi pendidikan


Read more...

MBMMBI

Kenyataan Media

  © Designed by Laila Mohamad 2010

Kembali Ke ATAS